BECZKI

beczki plastikowe metalowe sprzedaż skup

 • RSS
 • Delicious
 • Facebook
 • Twitter
 • Wielkanocne jajo wprost z google - Do A Barrell Roll 😉

  Zrób beczkę, jak zrobić  beczkę? Wpisz w okienko wyszukiwania przeglądarki google słowa „do a barrell roll” (bez cudzysłowów) i zobaczysz fajny efekt graficzny 😉 zawartość wyników wyszukiwania, wyświetlana na ekranie, zacznie na twoich oczach obracać się o 360 stopni – po probeczki-zrob-beczke-do-a-barrell-rollstu zrobi beczkę!
  Możesz skorzystać z linku i ewentualnie odświeżyć stronę, np. używając klawisza F5. Okazuje się, że przeglądarka zawiera w sobie wiele podobnych trików, które od czasu do czasu są przez użytkowników odkrywane. Tym razem przez poszukujących wszystkiego związanego z beczkami. My jako sprzedawca beczek, oferujący w skupie i sprzedaży beczki metalowe i beczki plastikowe, nie mogliśmy o czymś takim nie wiedzieć. Polecamy! Koniecznie wypróbuj.
  http://www.google.pl/#hl=pl&output=search&sclient=psy-ab&q=+Do+a+barrel+roll&oq=+Do+a+barrel+roll&gs_l=hp.3..0l10.993.4002.1.6746.2.2.0.0.0.0.125.236.0j2.2.0…0.0…1c.1.7.hp.j1wLiMsO81w&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.Yms&fp=b4101af968d99866&biw=1280&bih=829

 • Dźwig przenoszący beczki, jako prezent gwiazdkowy

  Zbliżają się święta, czas obdarowywania bliskich prezentami, w przypadku podarunków dla dzieci, są to zazwyczaj zabawki. Pewnie nie wiecie, że bardzo popularny, w sklepach zabawkami, jest teraz trend zabawek, które mają za zadanie przybliżyć dzieciom pracę dorosłych, możliwość wcielenia się w rolę dźwigowego, majstra, budowniczego. Stąd wielka popularność zabawek takich jak np. „Bob Budowniczy”. Ostatnio widziałem w sklepach bardzo interesującą zabawkę, w skład której wchodzą beczki! Kosztuje to niecałe 100zł a frajdy jest przy tym co niemiara.

  beczki jako zabawka

  Zabawka – dźwig transportujący beczki

  Zabawka nazywa się: „Żuraw w porcie – Tomek i Przyjaciele”

  W komplecie:

  • spalinowóz Sylwek,
  • łódka,
  • 2 beczki,
  • dok załadowczy.

  Zestaw składa się w wygodną do przenoszenia walizeczkę. Do zestawu pasują inne zestawy i parowozy z serii Tomek i Przyjaciele Take-n-Play.
  Jak widzimy na zdjęciu, zabawa polega głównie na operowaniu dźwigiem, i przenoszeniu przy jego pomocy różnych ciężkich przedmiotów, oraz ich załadunek do jeżdżącego dookoła żurawia pociągu. Przenoszonymi przedmiotami są w tym komplecie beczki, co odpowiada prawdzie, po często spotykanie się przemieszczanie beczek w ten sposób (zobacz w innym wpisie, gdzie przedstawiamy paletę do przenoszenia beczek, transportowaną za pomocą dźwigu). Doskonała zabawa, z edukacją w tle. Polecamy!

 • Ciekawostki z innej beczki o beczkach

  Definicja beczki, wg Encyklopedii Gutenberga:
  Beczka, naczynie z drzewa lub blachy, prze­znaczone do przechowywania i przenoszenia płynów. — Dawniej miara objętości zboża i płynów, zmienna w zależności od czasu i miejsca; dzisiaj odpowiada 100 litrom. — Także jednostka wagi: ang. tona (1016 kg.), ameryk, tona (907 kg.), tona kontynentalna (1000 kg.).
  (Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna „Gutenberga” 20 tomów, Kraków, 1928-1934)

  Definicja beczki, wg Encyklopedii PWN:
  beczka, cylindryczny pojemnik o płaskich dnach i ścianach często wybrzuszonych w połowie wysokości, wykonany z drewnianych klepek (np. b. do wina) lub metalu (np. wykonane z blachy stalowej b. na paliwa płynne).
  (Wielka encyklopedia PWN, 31 tomów, 2001-2005)

  Definicja beczki, wg Encyklopedii WIEM:
  Beczka, pojemnik w kształcie walca, najczęściej wypukłego, o dwu płaskich dnach, wykonany z drewnianych klepek ściśniętych obręczami, blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości, stosowany głównie jako opakowania magazynowe i transportowe.

  Definicja beczki, wg Wikipedii:
  Beczka to cylindryczne, wyoblone pośrodku naczynie, tradycyjnie wykonywane z klepek drewnianych, najczęściej dębowych, spiętych metalowymi obręczami z taśmy zwanej bednarką. Rzemieślnik wytwarzający beczki nazywany jest bednarzem. Przemysłowa wytwórnia beczek to beczkarnia. Kształt beczki zapewnia jej wytrzymałość i pozwala stosunkowo łatwo przetaczać i manipulować nią przy przeładunku.
  W starym polskim bednarstwie każda z desek składających się na dno beczki nazywała się dąga.
  W starożytności ciecze w rodzaju oliwy czy wina przewożono w naczyniach takich jak amfory, czy drążone i żywicowane pnie drzew. Dopiero Rzymianie upowszechnili stosowanie beczek w III wieku n.e., po kontaktach handlowych i militarnych z Galami, którzy wytwarzali beczki już kilka stuleci wcześniej.
  Od prawie 2000 lat beczki są najwygodniejszą formą przewozu i przeładunku przy zapewnieniu niskich kosztów. Można w nich transportować wszystkie towary masowe[1]. Zastosowanie worków czy skrzyń jest tańsze, lecz trudniejsze w przeładunku, bowiem nawet dosyć duże i ciężkie beczki mogą być przetaczane po ziemi nawet przez pojedynczego człowieka, gdy tymczasem do transportu podobnej wielkości skrzyń potrzeba albo kilku ludzi, albo dźwigu. Obecnie beczki stopniowo wychodzą z użycia na rzecz palet i kontenerów.
  Współcześnie beczki są wykonywane najczęściej z tworzyw sztucznych (beczki do chemikaliów i artykułów spożywczych) i z metalu – dawniej z aluminium, obecnie z blachy stalowej kwasoodpornej (np. beczki do piwa – pospolicie zwane beczkami typu KEG lub po prostu kegami; wyposażone są w specjalne zamknięcie i mają pojemność 30 lub 50 litrów).
  Tradycyjne drewniane beczki powszechnie stosuje się przy fermentacji i dojrzewaniu piwa, wina, brandy, sherry czy whisky.
  Inne rodzaje beczek: antałek, baryłka, kufa
  Beczka posłużyła też, do wizualizacji Prawa minimum Liebiga.

   

 • Beczki - Wymagania którym powinny odpowiadać (wg Dz.U.11.217.1286)
  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA GOSPODARKI1)
  z dnia 22 września 2011 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2)
  (Dz. U. z dnia 12 października 2011 r.)
  Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
  § 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 8, poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 3 otrzymuje brzmienie:
  „§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „beczkach”, należy przez to rozumieć beczki metalowe stosowane jako przyrządy pomiarowe przeznaczone do wyznaczania objętości zawartej w nich cieczy, w szczególności piwa, wina, miodu pitnego, octu.”;
  2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Beczka powinna być wykonana z metalu, z zachowaniem warunków określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.4)).”;
  3) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  „1. Przy wzroście temperatury od 10°C do 30°C pojemność nominalna beczki nie powinna wzrastać więcej niż o 0,25%.
  2. Zmiana pojemności nominalnej beczki do piwa i cieczy gazowanych, przy temperaturze 20°C oraz nadciśnieniu 0,1 MPa utrzymywanym wewnątrz beczki przez 48 godzin i powrocie do ciśnienia atmosferycznego wewnątrz beczki, nie powinna przekraczać 0,25% pojemności nominalnej beczki.”;
  4) w § 9:
  a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) nazwa lub symbol rodzaju metalu, z którego wykonano beczkę.”,
  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Oznaczenie pojemności nominalnej powinno być wytłoczone lub wybite bezpośrednio na beczce albo wytłoczone na przymocowanych do niej tabliczkach metalowych.”;
  5) § 10 otrzymuje brzmienie:
  „§ 10. Błąd graniczny dopuszczalny pojemności beczki będący różnicą pojemności nominalnej i pojemności poprawnej rozumianej jako objętość cieczy w niej zawarta w temperaturze 20°C, gdy beczka jest całkowicie wypełniona do górnego ograniczenia jej pojemności będącego płaszczyzną poziomą, wyznaczoną przez dolną krawędź otworu wlewowego albo przez wskaż znajdujący się w gnieździe korka otworu wlewowego, wynosi przy zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej ± 0,5% pojemności nominalnej, lecz nie mniej niż ± 0,1 l.”;
  6) § 14 otrzymuje brzmienie:
  „§ 14. Przed pomiarem metodą objętościową wewnętrzne ścianki beczki należy zwilżyć wodą.”;
  7) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:
  „§ 17a. Prawna kontrola metrologiczna beczek może być przeprowadzana w miejscu ich zainstalowania lub użytkowania.”.
  § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  ______
  1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
  2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 maja 2011 r., pod numerem 2011/0258/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
  3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.
  4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.
 • Beczki - jak nie należy używać beczek

  Nawet oznaczona znakiem bezpieczeństwa beczka, nie zapewni bezpiecznej pracy, jeśli rozum nietęgi, a głowa nie dość twarda…

  Murarz na budowie, po skończonej pracy, postanowił przetransportować znajdujące się na dachu budynku resztki cegieł, zbędne cegły, na ziemię, przy pomocy beczki. W tym celu załadował beczkę cegłami, przymocował do niej linę, przygotował do spuszczenia na dół przy pomocy bloczka zamocowanego prawie na szczycie budynku. Chciał powoli popuszczać linę, by beczka z cegłami powoli zjechała na dół. Jednak nie przewidział, że wyładowana cegłami beczka, będzie miała tak dużą masę, że nie będzie mowy o kontroli jej  opuszczania przez jednego człowieka, przy użyciu takich narzędzi. Skończyło się wypadkiem przy pracy, murarz został wyciągnięty przez spadającą beczkę wysoko w powietrze, został uderzony tęże beczką, i to nawet dwukrotnie, doznając przy tym licznych obrażeń ciała.

  Jak to wyglądało z perspektywy poszkodowanego, jakich słów użył do opisania tego wypadku,  prezentujemy poniżej (w oryginalnej pisowni murarza) …

  „Szanowni Państwo w raporcie z wypadku jako przyczynę wypadku podałem: „Próba samodzielnego wykonywania pracy”.
  W liście stwierdziliście Państwo, że powinienem podać pełniejsze wyjaśnienia. Sądzę, że poniższe szczegóły będą wystarczające.
  Z zawodu jestem murarzem. W dniu wypadku pracowałem sam na dachu nowego trzypiętrowego budynku. Kiedy skończyłem pracę stwierdziłem, że mam na dachu porozrzucane ok. 150 cegieł. Zdecydowałem nie nosić ich na dół pojedynczo, lecz spuścić je na dół w beczce używając do tego celu liny na bloku przytwierdzonym do ściany na trzecim piętrze budynku. Po zabezpieczeniu liny na dole, wszedłem na dach i zawiesiłem na niej beczkę załadowaną cegłami. Potem zszedłem na dół i odwiązałem linę, ale następnie trzymając ją mocno zacząłem powoli opuszczać cały ciężar w dół. W raporcie o wypadku wspomniałem, że ważę 80kg. Możecie się Państwo wyobrazić jak dużo było moje zaskoczenie, nagłym szarpnięciem do góry, że straciłem orientację, nie puściłem jednak liny. Nie muszę dodawać, że ruszyłem do góry w raczej szybkim tempie po ścianie budynku.w połowie drugiego piętra po raz pierwszy spotkałem opadającą z góry beczkę. To tłumaczy pęknięta czaszkę i złamany obojczyk. Zwolniłem trochę z powodu beczki, ale kontynuowałem gwałtowne ciąganie nie zatrzymując się, aż palce mojej prawej ręki nie weszły w blok. Na szczęście pozostałem przytomny i byłem w stanie nadal trzymać mocno linę, pomimo bólu i ran. W tym samym czasie beczka z cegłami uderzyła o ziemię. W wyniku uderzenia jej dno pękło, a zawartość wypadła. Pozbawiona cegieł beczka ważyła tylko 25kg. Przypomnę,że ja ważę 80kg. Więc w tej sytuacji zacząłem gwałtownie opadać. W połowie drugiego piętra po raz drugi spotkałem się z beczką, która wznosiła się do góry. W efekcie mam popękane kostki i rany szarpane nóg. Spotkanie to opóźniło mój upadek na tyle, że odniosłem mniej obrażeń przy upadku na stos cegieł. Złamanie tylko trzech żeber. Z przykrością muszę stwierdzić, że gdy leżałem obolały na cegłach, nie mogłem wstać, ani się poruszyć, a ponad to przestałem trzeźwo myśleć, puściłem linę. Pusta beczka ważąca więcej niż lina, spadła na dół i połamała mi nogi.
  Mam nadzieję, że udzieliłem Państwu wyczerpujących odpowiedzi potrzebnych do zakończenia postępowania w mojej sprawie.
  Teraz już Państwo zapewne rozumieją w jakich okolicznościach wydarzył się mój wypadek.”

   

 • Beczki plastikowe beczka z tworzyw sztucznych
 • Beczki zbiorniki paletopojemniki 600l. 1000l.
 • beczki kanistry plastikowe metalowe
 • Beczki metalowe